مشکل‌ها و سختی‌های زندگی

Program Picture
مشکل‌ها و سختی‌های زندگی
دی ۹, ۱۳۹۴

گفتگویی با دکتر مینو ثابت پیرامون تأثیراتی که مشکل‌ها و سختی‌های زندگی بر روی ما انسان‌ها دارد و دیدگاهی که برای رویارویی با این مشکل‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه