مشورت و صلح

Program Picture
مشورت و صلح
اردیبهشت ۲۶, ۱۴۰۱

«مشورت بر آگاهی بیفزاید و ظن و گمان را به یقین تبدیل نماید. اوست سراج نورانی در عالم ظلمانی، راه نماید و هدایت کند»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه