مشورت زن و شوهر با هم – بخش ۳

Program Picture
مشورت زن و شوهر با هم – بخش ۳
اسفند ۱۵, ۱۳۹۴

بررسی بخش بیست و هفتم از کتاب عشق، رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز.

ادامه بحث هفته گذشته درباره مشورت خانوادگی که حاصل مشورت الفت بیشتر بین زن و شوهر است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه