مشرق الاذکار – بخش ۲

Program Picture
مشرق الاذکار – بخش ۲
شهریور ۲۹, ۱۳۹۵

بخش دوّم و پایانی سخنرانی با عنوان “مشرق الاذکار، کانون عبادت و خدمت” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط دکتر هوشنگ رأفت ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه