مشارکت جامع بهائی در بهبود اجتماع

مشارکت جامع بهائی در بهبود اجتماع
بهمن ۴, ۱۳۹۸

جشن‌هایی که اخیرا به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب با حضور رهبران اجتماع برگزار شد علاوه بر جشن، فرصتی برای تامل در بارۀ چالش‌های کنونی جهان نیز بود. در برخی از جوامع، رهبران چنان تحت تاثیر قرار گرفتند که از مشارکت‌ جامعۀ بهائی در بهبود اجتماع در این دوران خاص قدردانی کردند.

ثبت نام در خبرنامه