مشارکت‌هایی با هدف بهبود اجتماع

مشارکت‌هایی با هدف بهبود اجتماع
دی ۲۱, ۱۳۹۷

نمایندگان منطقه‌ای بهائی در سال‌های اخیر به طور سیستماتیک در گفتمان‌های اجتماعی شرکت کرده‌اند، گفتمان‌هایی هم‌چون، مهاجرت و انطباق، انسجام اجتماعی، وحدت نژادی، نقش دین در اجتماع و تغییرات اقلیمی.

ثبت نام در خبرنامه