ادامه از هفته‌ پیش: جبر و اختیار

Program Picture

مسیر سبز

ادامه از هفته‌ پیش: جبر و اختیار
۲۴ شهریور ۱۳۹۷

بخش بعدی گفت و گوی نیوشا راد، مجری، و کارشناس برنامه‌ «مسیر سبز» جناب احسان رحیمی در رابطه با آمادگی برای ازدواج از دیدگاه دیانت بهائی. این گفتگو در این هفته هم ادامه پیدا می‌کند با موضوع تقویت موازین ادراک، جبر و اختیار.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه