شناخت پیامبران و خودشناسی

Program Picture

مسیر سبز

شناخت پیامبران و خودشناسی
۰۳ شهریور ۱۳۹۷

این سومین قسمت از برنامه‌ مسیر سبز است و طی آن مجری برنامه نیوشا راد در گفت و گو با جناب احسان رحیمی، کارشناس، در رابطه با این موضوع صحبت می‌کند که چگونه می‌توان مظاهر ظهور الهی یا پیامبران را در راستای خودشناسی شناخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه