عوامل آمادگی برای ازدواج

Program Picture

مسیر سبز

عوامل آمادگی برای ازدواج
۲۰ مرداد ۱۳۹۷

این اولین قسمت از برنامه‌ مسیر سبز است. در این قسمت، نیوشا راد مجری برنامه در گفتگو با جناب احسان رحیمی درباره‌ عواملی که در آمادگی برای ازدواج دخیل هستند (از دیدگاه دیانت بهائی) و موضوعاتی دیگر در همین رابطه گفت و گو می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه