مسعود قزوینی

مسعود قزوینی
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶

جناب آقا میرزا باقر قزوینی، متخلص به مسعود و معروف به درویش‌مسعود + مخمّس مسمّط.

ثبت نام در خبرنامه