مسعود قزوینی

Program Picture
مسعود قزوینی
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶

جناب آقا میرزا باقر قزوینی، متخلص به مسعود و معروف به درویش‌مسعود + مخمّس مسمّط.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه