مستند نسل‌های به پا خاسته
خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

با تماشای فیلم «نسل‌های به پا خاسته» با تجربه چند جوان در مورد تاثیر طرح‌ها تواندهی نوجوانان در جامعه بیشتر آشنا میشیم و از دریچه چشمان آنها جهان اطرافشون رو خواهیم دید.

ثبت نام در خبرنامه