Program Picture

مستند نسل‌های به پا خاسته

خرداد ۱۷, ۱۳۹۷

با تماشای فیلم «نسل‌های به پا خاسته» با تجربه چند جوان در مورد تاثیر طرح‌ها تواندهی نوجوانان در جامعه بیشتر آشنا میشیم و از دریچه چشمان آنها جهان اطرافشون رو خواهیم دید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه