مستند سازی برای تغییر
دی ۱۶, ۱۳۹۵

پروژه نسل‌کشی‌ آرام اثر شاپور دانشمند تلاشی است برای جلوگیری از ادامه روند نقض حقوق بشر در ایران.

ثبت نام در خبرنامه