مسائل مهمّ اجتماعی

مسائل مهمّ اجتماعی
فروردین ۱۰, ۱۳۹۶

تهمینه: آرش، من میگم بیا تو این برنامه تازه درباره مسائل مهم اجتماعی صحبت کنیم.
آرش: مسائل مهمّ اجتماعی؟! مردم از دست مسائل مهمّ اجتماعی، آدمو ول نمیکنن!! …

ثبت نام در خبرنامه