مسئولیت‌پذیری

مسئولیت‌پذیری
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹

همه ما در طول زندگی حتی زمانی که طفل هستیم وظایفی داریم. در این قسمت به کودکان مفهوم مسئولیت پذیری و مسئول بودن نسبت به هر عملی که انجام می‌دهند آموزش داده می‌شود.

ثبت نام در خبرنامه