مسؤلیت و پاسخگویی

Program Picture
مسؤلیت و پاسخگویی
مرداد ۹, ۱۳۹۷

فرزندانمان را باید طوری تربیت کنیم که مسؤلیت‌پذیر شوند و مراقب باشند تا مسؤلیت‌هایی را که به عهده می‌گیرند در انجامش پایداری کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه