دنیای فردای ما
مسئولیت هر فرد نسبت به جامعه
آبان ۵, ۱۳۹۹
مسئولیت اجتماعی کیفیت زندگی جامعه را افزایش می‌دهد و حفظ ارتباط بین افراد جامعه و مسئولین منجر به رشد و پیشرفت جامعه خواهد شد. مسئولیت اجتماعی در واقع نسبت علاقه‌مندی هر شخص به اتفاقاتی که در جامعه میفتد است و مشارکت فعال برای حل برخی از مشکلات و بحران‌ها و پیشبرد اهداف عالی آن جامعه است. در این برنامه همراه با مهمانان پروانه انداچه پزشک و کارشناس ارشد سرطان شناسی و سهیل قهرمانی دانشجوی پرستاری به گفتگو مینشیم.

ثبت نام در خبرنامه