Program Picture
مسئولیت اجتماعی
تیر ۵, ۱۳۹۹

این هفته در نقطه‌سرخط، دو یادداشت خواهید شنید از مهدی یزدانی‌خرم و مهدی معارف درباره‌ فاجعه‌ قتل رومینا اشرفی و مسئولیت اجتماعی هر یک از ما در برابر چنین وقایع و فجایعی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه