کیوسک
مسئولیت‌های فردی و اجتماعی
خرداد ۶, ۱۴۰۰

در گفتگویی با امین قضایی، جامعه‌شناس، به بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقویت روحیه تعلق و مسئولیت‌پذیری در بین افراد یک جامعه پرداختیم. امین توضیح میده که چطور میشه فرهنگ کار داوطلبانه رو در یک جامعه گسترش داد.

ثبت نام در خبرنامه