مزرعه شهری هارلم گرون

مزرعه شهری هارلم گرون
مهر ۱۴, ۱۳۹۶

قهرمان این‌ هفته ما به کودکان فقیر منطقه هارلم اجازه خلق کردن را داده است. در مزرعه شهری هارلم گرون، بچه‌ها محصولات کشاورزی پرورش می‌دهند.

ثبت نام در خبرنامه