مزرعه شهری هارلم گرون

Program Picture
مزرعه شهری هارلم گرون
مهر ۱۴, ۱۳۹۶

قهرمان این‌ هفته ما به کودکان فقیر منطقه هارلم اجازه خلق کردن را داده است. در مزرعه شهری هارلم گرون، بچه‌ها محصولات کشاورزی پرورش می‌دهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه