مریم فردوسیان
بهمن ۲۳, ۱۳۹۵

این برنامه نگاهی دارد به جوانان و نقش آنها در ساختن جامعه بهتر. میهمان این هفته مریم فردوسیان می‌باشد. مریم یک دکتر هومی پاتی می‌باشد و در این برنامه در مورد ابعاد مختلف سلامتی‌ صحبت می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه