مروری بر آثار حضرت عبدالبهاء

مروری بر آثار حضرت عبدالبهاء
مهر ۷, ۱۴۰۰

گفتگو با: آقای داریوش لمیع، نویسنده و پژوهشگر مسائل اجتماعی و تاریخی حضرت عبدالبهاء بیش از سی و شش هزار اثر از خود به جای گذاشتند که از لحاظ تعداد و تنوع موضوعات، مفاهیم عمیق، آموزه‌های ارزشمند و همچنین زیبایی لحن و کلام مجموعه‌ای است بی نظیر.

ثبت نام در خبرنامه