یک دقیقه سلامتی
مراقبه جمعى و خشونت اجتماعى
مرداد ۲۳, ۱۳۹۹
آيا فكر مى كنيد مراقبه و مديتیشون تاثيرى بر روى اجتماع مى گذاره؟ آيا شما با اين تحقيقاتى كه نشون ميده مراقبه، اين عمل ساده، ميتونه خشونت رو در جامعه كم كنه موافقيد؟

ثبت نام در خبرنامه