Program Picture

مذهب و سیاست از دیدگاه عبدالبهاء

خرداد ۲۷, ۱۴۰۰

جدایی مذهب از سیاست و تاثیرات آن بر جامعه از دید عبدالبهاء موضوعی است که در این قسمت به آن پرداخته می‌شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه