مدرسه یا سکوی پرتاب به اجتماع

مدرسه یا سکوی پرتاب به اجتماع
مهر ۱, ۱۴۰۰

همه ما از دوران مدرسه خاطراتی داریم. تلخ یا شیرین. آیا دوران تحصیل تا چه حد می‌تواند در شکل دادن شخصیت امروزی ما موثر بوده باشد؟‌ با یادی از گذشته این هفته همراه باشید.

ثبت نام در خبرنامه