مدرسه‌ای برای کمک به کودکان کار

مدرسه‌ای برای کمک به کودکان کار
تیر ۸, ۱۳۹۷

کودکان کار روزهای کودکی خود را به کار مشغول می‌شوند تا به والدین خود در مخارج زندگی کمک کنند. این هفته راجع به مدرسه‌ای می‌شنویم که کمک می‌کند این بچه‌ها تحصیل و کودکی خود را از دست ندهند.

ثبت نام در خبرنامه