مدرسه‌ای برای کمک به کودکان کار

Program Picture
مدرسه‌ای برای کمک به کودکان کار
۰۸ تیر ۱۳۹۷

کودکان کار روزهای کودکی خود را به کار مشغول می‌شوند تا به والدین خود در مخارج زندگی کمک کنند. این هفته راجع به مدرسه‌ای می‌شنویم که کمک می‌کند این بچه‌ها تحصیل و کودکی خود را از دست ندهند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه