محمد
اسفند ۷, ۱۳۹۹

محمد: امیدوارم نوجوونای الان در آینده راهنمای گروه تواندهی نوجوانان بشن، و به این شکل به جامعشون خدمت کنن و کمک کنن که نوجوونای آینده با توانایی بیشتر وارد جامعه بشن چون در آینده با چالش‌های بیشتری روبه رو خواهیم بود.

ثبت نام در خبرنامه