محمد رضا شفیعی کدکنی

Program Picture
محمد رضا شفیعی کدکنی
بهمن ۲۰, ۱۳۹۷

محمد رضا شفیعی کدکنی، در کدکن نیشابور به دنیا آمد. او هرگز به مدرسه نرفت، اما در جوانی رتبه اول کنکور دانشگاه را کسب کرد. سرودن شعر را از جوانی آغاز کرد و «در کوچه باغ‌های نیشابور» اولین اثر اوست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه