محله ما

program picture

محله ما

امروزه، جوانان بهائی در سراسر دنیا، همراه با جوانان دیگر از هر باور و پیشینه‌­ای، تلاش می‌­کنند با پروژه­‌های خدمتی گوناگون به بهترین محل‌ه­ای که در آن زندگی می­‌کنند، کمک کنند.

امروزه، جوانان بهائی در سراسر دنیا، همراه با جوانان دیگر از هر باور و پیشینه‌­ای، تلاش می‌­کنند با پروژه­‌های خدمتی گوناگون به بهترین محل‌ه­ای که در آن زندگی می­‌کنند، کمک کنند.

تازه‌ترین قسمت‌ها

سایر قسمت‌ها

news letter image

ثبت نام در خبرنامه