Program Picture

محله ما

قسمت ۵
۰۴ مرداد ۱۳۹۶

در این قسمت از برنامۀ امروز «محلّۀ ما»، سوریا ماجرای پیوستنش به گروه نوجوانان محلّه‌شان را تعریف می‌کند و اینکه چطور در جریان کار کردن با هم‌سن‌ّوسال‌هایش یاد گرفت افکار و احساساتش را روشن‌تر بیان کند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه