Program Picture

محله ما

قسمت ۲
۱۴ تیر ۱۳۹۶

در قسمت اول از برنامۀ امروز «محلۀ ما»، خانم جوانی خدمت را به عنوان بخشی اساسی از زندگی با نفس کشیدن مقایسه می‌کند.
در قسمت دوم، مایکل گریفین که مشوق گروهی از نوجوانان در محلۀ استراتکنا (Strathcona) ونکوور است از تجربه‌اش به عنوان مشوق و چیزهایی که از آن گروه یاد گرفته صحبت می‌کند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه