Program Picture

محله ما

قسمت ۱
۰۷ تیر ۱۳۹۶

در برنامۀ امروز «محلۀ ما»، رُزا برای ما از پیوستنش به گروه نوجوانانِ شرقِ ونکوور می‌گوید و اینکه چطور این کار به او کمک کرد توانایی‌هایش را پرورش بدهد و به اهالی محل کمک کند.

قسمت‌های دیگر این برنامه
news letter image

ثبت نام در خبرنامه