محل‌های ظهور و تجلی خداوند

Program Picture
محل‌های ظهور و تجلی خداوند
تیر ۳۱, ۱۳۹۸

رکسانا: پس مظهر الهی یعنی خدا تو وجود پیامبرا ظهور کرده، اما نیومده تو وجودشون، سر جای خودش هست.
ندا: آفرین. اولین تمرین هم همین بود که مظاهر ظهور الهی صفات و کیفیات و اراده و هدف خداوند رو ظاهر میکنن، اما خود خدا نیستن. درست شد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه