محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل

Program Picture
محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل
تیر ۳۱, ۱۳۹۹

گفتگو با: شهلا، سارا، وفا و ریحانه دانش‌آموزان و دانشجویان بهائی همچنان به دلیل راستگویی و ممانعت از انکار عقایدشان از ادامه تحصیل در ایران محروم می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه