محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل

خبرنگار
محرومیت دانشجویان بهائی از تحصیل
تیر ۳۱, ۱۳۹۹

گفتگو با: شهلا، سارا، وفا و ریحانه دانش آموزان و دانشجویان بهائی همچنان به دلیل راستگویی و ممانعت از انکار عقایدشان از ادامه تحصیل در ایران محروم می شنوند.

ثبت نام در خبرنامه