محرومیت از حق تحصیل جوانان ایران

Program Picture
محرومیت از حق تحصیل جوانان ایران
آبان ۲, ۱۳۹۷

گفتگو با: آقای حمید قره گزلو، از دراویش گنابادی، و چهار جوان بهائی، از دانشجویان دانشگاه علمی آزاد بهائیان، که برای اولین بار گرد هم می‌آیند تا با روایت شرح حالشان نقض حق تحصیل جوانان در ایران را برجسته کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه