محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۲

محتوای کتاب‌های درسی – بخش ۲
آبان ۱۹, ۱۳۹۸

بهزاد: یکی از چیزهایی که موضع کتاب‌های درسی رو نسبت به زنان نشون میده نحوه و میزان حضور اونها در تصاویر کتاب‌های درسیه.
شیما: دیدیم که زنان فقط در ۳۷ درصد کتاب‌های درسی حضور دارن و فقط در ۱۸ درصد تصاویر هر دو جنس دیده میشن.

ثبت نام در خبرنامه