Program Picture

محتوای برنامه

اسفند ۱۶, ۱۴۰۱

این قسمت محتوای برنامه که یکی از اصلی‌ترین فعالیت‌های برنامه است و وقت زیادی از گروه را به خود اختصاص می‌دهد را شرح می‌دهیم. نگاهی کلی به این متون آموزشی داریم؛ رویکرد منحصر به فرد آن را بررسی می‌کنیم و عناصر تشکیل‌دهنده‌ی آن را شرح می‌دهیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه