محبت و اتحاد

محبت و اتحاد
شهریور ۳۱, ۱۴۰۰

همه رو دوست داشته باش و مهربونی کن حتما با محبت باشی خدا خیلی دوست داره قطعا

ثبت نام در خبرنامه