محبت با همه چه آشنا چه بیگانه

Program Picture
محبت با همه چه آشنا چه بیگانه
مهر ۳۰, ۱۳۹۷

سمانه: بچه‌ها عصبانی نشین‌ها، اما من هنوز هم درست نمی‌فهمم، چرا ما باید از خودمون شروع کنیم، مگه ماییم که بقیه رو اذیت می‌کنیم؟ مگه ماییم که ظلم می‌کنیم؟ میگین ما باید کمالات کسب کنیم، اما این کار ما چه فایده‌ای داره وقتی بقیه به جرم و جنایت و ظلم خودشون ادامه میدن؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه