محافل روحانی
آبان ۱۲, ۱۳۹۷

آیا تشکیل شوراهای منتخب می‌تواند اختیارات مطلقه‌ رهبران را محدود کند؟

ثبت نام در خبرنامه