Program Picture

مثل نسیم

رزماری فِنِل

۲۴ آبان ۱۳۹۷

من توی فعالیت‌های مدنی فعال بودم و می‌دیدم که راه حلی برای صلح وجود نداره اما وقتی آثار بهائی رو خوندم، دعاها و مناجات‌ها رو خوندم، و با افراد بهائی آشنا شدم، متوجه شدم که راه حل مشکلات جامعه در آموزه‌های بهائیه. این هفته، مثل نسیم در مسیر زندگی رزماری.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه