مثل نسیم
مثل نسیم – پراسپر اشیموه
مهر ۱۹, ۱۳۹۷

سعی می‌ کردیم از صدای شلیک تفنگ‌ ها دور بشیم. نزدیکی‌ های صبح بهمون حمله شد و خیلی‌ ها کشته شدن... بیشتر کسایی که زنده موندن فقط خوشحال بودن که از این جنگ جون سالم بدر بردن و من کلی سوال توی ذهنم داشتم که چرا این اتفاق‌ ها رخ داد چرا نسل‌ کشی اتفاق افتاد ... تا این‌ که به اون جمع دعوت شدم ... مثل نسیم این‌ بار مروری داره بر زندگی پر فراز و نشیب پراسپر

ثبت نام در خبرنامه