Program Picture

مثل نسیم

پراسپر اشیموه

۲۰ مهر ۱۳۹۷

سعی می‌کردیم از صدای شلیک تفنگ‌ها دور بشیم. نزدیکی‌های صبح بهمون حمله شد و خیلی‌ها کشته شدن … بیشتر کسایی که زنده موندن فقط خوشحال بودن که از این جنگ جون سالم بدر بردن و من کلی سوال توی ذهنم داشتم که چرا این اتفاق‌ها رخ داد، چرا نسل‌کشی اتفاق افتاد … تا این‌ که به اون جمع دعوت شدم … مثل نسیم این‌ بار مروری داره بر زندگی پر فراز و نشیب پراسپر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه