کیشان راجا
دی ۲, ۱۳۹۵

تو خانواده هندو بزرگ شدم … ایده تغییر مذهب من خیلی راحت نبود … می‌خواستم در خدمت به جامعه باشم و خدمت کردن به مردم رو دوست دارم … این هفته با کیشان.

ثبت نام در خبرنامه