مثل نسیم
ژان رودی سنت ژان
شهریور ۲۰, ۱۳۹۹

مثل نسیم، عشق و عنایت پروردگار بر همگان میوزد. هر کس به نوعى از آن بهره می‌برد. مثل نسیم حکایت برخى از آنان است. این هفته تجربه ژان رودی سنت ژان.

ثبت نام در خبرنامه