پروانه انداچه
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۹

من نماز می‌خوندم و نماز کوچیک بهائی رو هم می‌خوندم. موقع نماز پارچه‌ سفیدی رو سرم می‌کشیدم و موقع نماز بهائی اونو برمی‌داشتم. یه روز به خودم گفتم من دارم چه کار می‌کنم؟ من جلوی همه بی‌حجابم جلوی خدا که می‌رسم اینو می‌پیچم دور سرم و نماز می‌خونم. اون لحظه تصمیم گرفتم که من می‌خوام جلوی خودم و ‌خدای خودم اونی باشم که هستم و خوشحال بودم که در دیانت بهائی این حجاب از روی زن از همون حرکت طاهره قره‌العین برداشته شد. مثل نسیم مروری دارد بر زندگی پروانه انداچه.

ثبت نام در خبرنامه