Program Picture

مثل نسیم

پروانه انداچه

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

من نماز می‌خوندم و نماز کوچیک بهائی رو هم می‌خوندم. موقع نماز پارچه‌ سفیدی رو سرم می‌کشیدم و موقع نماز بهائی اونو برمی‌داشتم. یه روز به خودم گفتم من دارم چه کار می‌کنم؟ من جلوی همه بی‌حجابم جلوی خدا که می‌رسم اینو می‌پیچم دور سرم و نماز می‌خونم. اون لحظه تصمیم گرفتم که من می‌خوام جلوی خودم و ‌خدای خودم اونی باشم که هستم و خوشحال بودم که در دیانت بهائی این حجاب از روی زن از همون حرکت طاهره قره‌العین برداشته شد. مثل نسیم مروری دارد بر زندگی پروانه انداچه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه