مثل نسیم
مثل نسیم – پائولت تریل
خرداد ۳۱, ۱۳۹۷

تو کودکی روزنامه میفروختم... تو دبیرستان عاشق تئاتر شدم، تو رشته تئاتر درس خوندم... علاقه مند به دیزی گلیسپی بودم و دیدم چه با حاله که کسی که من اینقدر دوستش دارم همچین باورهائی داره... فکرمیکردم این همه اطلاعات دستکاری شده من رو از مسیح دور کرده... تو کالج که بودم یکی از دوستانم من رو به یه برنامه بهائی دعوت کرد نمی دونستم چیه ولی دوستم خیلی آدم عجیب و غریبی نبود برای همین قبول کردم و انگار هرچی اونا میگفتن برام قابل درک بود ولی ته ذهنم میگفتم آخرش یه چیز عجیبی درباره اش میشنوم... مثل نسیم این هفته با پائولت.

ثبت نام در خبرنامه