مثل نسیم
مثل نسیم – باربارا تالی ق۳
خرداد ۱۵, ۱۳۹۹

اونقدر به اون ک ک ک نزدیک شدم که میتونستم تو چشماش نگاه کنم...اگه قاشق قاشق تنفر بهشون خورونده بودی چی میشد؟ چی میشد اگه یه قطره عشق بهش میدادی؟ ...چون به ما میگفتن برده یا رنگین پوست گفتیم اگه قراره صفتی بهمون بدید خودمون انتخابش میکنیم... شاعر شدم چون شعر گفتن درمان منهباید مینوشتم مثل بابام... هیچ عکسی از دوران بچگیم ندارم انگار زندگیم از جوونیم شروع شد...قسمت سوم از تجربه باربارا تالی.

To watch this program in English Click here

ثبت نام در خبرنامه