Program Picture

مثل نسیم

هارولد روزن

۱۶ آذر ۱۳۹۶

بعد از کالج به مدرسه علوم دینی رفتم تا کشیش بشم … به خاطر نقش پدرم به عنوان یک دانشمند و مادر تحصیل کرده‌ام که مددکار اجتماعی بود، تمرکز زیادی بر این بود که چطور می‌‌تونیم به بهتر شدن دنیا کمک کنیم … گفتم دیروز برام آخرین روز از بیست و پنج سال کشیشی در کلیسای یونیترین بود و امروز آغاز … مثل نسیم این هفته با هارولد روزن.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه